Data

20/07/2024

Hora

11:00 am - 1:00 pm

Cost

4,00€

Visita Express

Amb el preu de l’entrada s’inclou una visita guiada de 30 minuts a l’espai expositiu del CIARGA que introdueix els continguts del centre i dóna les claus per un millor aprofitament de la visita lliure.

Les visites express es realitzen dissabtes i festius a les 11h i a les 12:30h i diumenges a les 11h i a les 13h.

Horaris
Obert dissabtes, diumenges i festius, de 10 a 14 h.
(Tancat els dies 25 i 26 de desembre i 1 de gener)

Preus
Entrada general: 4 €
Entrada reduïda*: 2 €
Infants de 0 a 12 anys: gratuït

* Preu Reduït CIARGA:

 • Jubilats i/o pensionistes
 • Persones en situació d’atur
 • Joves de 13 a 17 anys
 • Famílies nombroses
 • Grups de més de 15 persones
 • Personal docent
 • Periodistes acreditats
 • Residents al municipi amb el carnet de la Biblioteca municipal
 • Socis IEP

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Visita Express

Con el precio de la entrada se incluye una visita guiada de 30 minutos al espacio expositivo del CIARGA que introduce los contenidos del centro y da las claves para un mejor aprovechamiento de la visita libre.

La visitas express se realizan los sábados y festivos a las 11h y a las 12:30h y los domingos a las 11h y a las 13h.

Horarios:

Abierto sábados, domingos y festivos, de 10 a 14 h.

(Cerrado los días 25 y 26 de diciembre y 1 de enero)

Precios:

Entrada general: 4€

Entrada reducida*: 2€

Infantes de 0 a12 años: gratuito

*Precio reducido CIARGA:

 • Jubilados y/o pensionistas
 • Personas en situación de desempleo
 • Jóvenes de 13 a 17 años
 • Familias numerosas
 • Grupos de más de 15 personas
 • Personal docente
 • Periodistas acreditados
 • Residentes del municipio con el carnet de la Biblioteca municipal
 • Socios IEP

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Express Visit

With the entrance fee it is included a 30 minute guided visit of the exhibition space of the CIARGA that introduces the contents of the centre and gives the keys to a better use of the free visit.

The express visits take place on Saturday and holidays at 11h and at 12:30h and on Sundays at 11h and at 13h.

Schedules:

Open Saturdays, Sundays and holidays, from 10 to 14h.

(Closed on the 25th and 26th of December and 1st of January)

Prices:

General entrance: 4€

Reduced entrance*: 2€

Children between 0 to 12 years old: free

*Reduced price CIARGA:

 • Retirees and/or pensioners
 • Unemployed people
 • Teenagers between 13 and 17 years
 • Families with 3 or more children
 • Groups of more than 15 people
 • Teaching staff
 • Accredited journalists
 • Residents of the municipality with the municipal library card
 • IEP members

 

Submit a Comment