MEMÒRIA DE LA GUERRA AÈRIA. Activitat turística combinada al Castell de Penyafort i Ciarga

Data

26/11/2023
Expired!

Hora

11:00 am - 1:00 pm

Cost

5,00€

Memòria de la guerra aèria

Activitat combinada
CIARGA + Castell de Penyafort

Durant la Guerra Civil part del castell-convent de Penyafort fou confiscat per l’exèrcit republicà i reconvertit en presó. L’església es transformà en una cel·la comunitària on hi romangueren empresonats els soldats de les tropes feixistes vinculats amb l’aviació i el claustre fou utilitzat com a pati de presoners. El penal, actiu fins el gener del 1939, es trobava al costat de l’aeròdrom de Santa margarida i els Monjos i formava part del conjunt d’equipaments que l’aviació republicana construí al Penedès per combatre els bombardejos i defensar el front.

Amb aquesta activitat combinada, us proposem conèixer tres espais clau per entendre els fets, protagonistes i conseqüències de l’aplicació de la guerra aèria al municipi de Santa Margarida i els Monjos: Les restes de l’antiga presó d’aviadors al Castell de Penyafort, l’antic aeròdrom dels Monjos amb la visita al CIARGA i el refugi antiaeri del Serral que, amb els seus 100 metres de galeria subterrània, protegí dels bombardejos els pilots i el personal del camp d’aviació.

Públic individual:

 • Aquesta activitat es realitza el quart diumenge de cada mes a les 11h
 • Punt de trobada: CIARGA (mapa)
 • Durada: 2 hores
 • Preu: 5€ per persona
 • Preu reduït*: 3€ per persona
 • Plaç per fer reserves fins el dijous previ a la visita
 • El desplaçament entre un espai i l’altre es realitzarà en autocar o vehicles propis del grup. Ambdós espais disposen de zona d’aparcament gratuïta.

Grups concertats:

 • Durada: 2 hores
 • Preu: 82€ per grup de màxim 30 persones. Si es superen les 30 persones s’han d’abonar 3€ per assistent de més.
 • Preu reduït (jubilats): 69,70€ per grup de màxim 30 persones. Si es superen les 30 persones s’han d’abonar 3€ per assistent de més.
 • El desplaçament entre un espai i l’altre es realitzarà autocar o vehicles propis del grup. Ambdós espais disposen de zona d’aparcament gratuïta.

* Preu Reduït CIARGA I CASTELL DE PENYAFORT:

 • Jubilats i/o pensionistes
 • Persones en situació d’atur
 • Joves de 13 a 17 anys
 • Famílies nombroses
 • Grups de més de 15 persones
 • Personal docent
 • Periodistes acreditats
 • Residents al municipi amb el carnet de la Biblioteca municipal
 • Socis IEP

INFORMACIÓ I RESERVES
Tel: 669 287 539
ciarga@ciarga.cat

[iframe src=”https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1-tF2cACLLiA5iitE_XUzjW7q1XBo-dNw” width=”100%” height=”480″]

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Memoria de la guerra aérea

Actividad combinada

CIARGA + Castillo de Peñafort

Durante la Guerra Civil parte del castillo-convento de Peñafort fue confiscado por el ejército republicano y reconvertido en prisión. La iglesia se transforma en una celda comunitaria donde permanecieron allí encarcelados los soldados de las tropas fascistas vinculados con la aviación y el claustro fue utilizado como patio de prisioneros. El penal, activo hasta enero de 1939, se encontraba al lado del aeródromo de Santa Margarida i els Monjos y formaba parte del conjunto de equipamientos que la aviación republicana construyo en el Penedès para combatir los bombardeos y defender el frente.

Con esta actividad combinada, os proponemos conocer tres espacios claves para entender los hechos, protagonistas y consecuencias de la aplicación de la guerra aérea en el municipio de Santa Margarida i els Monjos: Las restas de la antigua prisión de aviadores en el Castillos de Peñafort, el antiguo aeródromo de los Monjos con la visita al CIARGA y el refugio antiaéreo del Serral que, con sus 100 metros de galería subterránea, protegió de los bombardeos los pilotos y el personal del campo de aviación.

Publico individual:

 • Esta actividad se realiza el cuarto domingo de cada mes a las 11h
 • Punto de encuentro: CIARGA
 • Duración: 2 horas
 • Precio: 5€ por persona
 • Precio reducido*: 3€ por persona
 • Plaza para hacer reservas hasta el jueves previo a la visita
 • El desplazamiento entre un espacio y el otro se realizará en autocar o vehículos propios del grupo. Ambos espacios disponen de una zona de aparcamiento gratuita.

Grupos concertados:

 • Duración: 2 horas
 • Precio: 82€ por grupo de máximo 30 personas. Si se superan las 30 personas se tiene que abonar 3€ por asistente de más.
 • Precio reducido (jubilados): 69,70€ por grupo máximo de 30 personas. Si se superan las 30 personas se tiene que abonar 3€ por asistente de más.
 • El desplazamiento entre un espacio y el otro se realizará en autocar o vehículos propios del grupo. Ambos espacios disponen de una zona de aparcamiento gratuita.

*Precio reducido CIARGA Y CASTILLO DE PEÑAFORT

 • Jubilados y/o pensionistas
 • Personas en situación de desempleo
 • Jóvenes de 13 a 17 años
 • Familias numerosas
 • Grupos de más de 15 personas
 • Personal docente
 • Periodistas acreditados
 • Residentes del municipio con el carnet de la Biblioteca municipal
 • Socios IEP

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Tel.: 669 287 539

ciarga@ciarga.cat

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Memory of the aerial war

Combined activity

CIARGA + Penyafort castle

During the Civil War part of the Penyafort castle-convent was confiscated by the republican army and reconverted into a prison. The church got transformed into a community cell where the fascists soldiers linked to the aviation remained imprisoned and the cloister was used as a prison yard. The penitentiary, active until January of 1939, was located near the airfield of Santa Margarida i els Monjos and was part of the set of equipment that the republican aviation built in the Penedès to combat the bombing and defend the front.

With this combined activity, we suggest you meet three key spaces to understand the facts, protagonists and consequences of the aerial war application in the Santa Margarida i els Monjos municipality: the remains of the old aviators prison in the Penyafort castle, the old Monjos aerodrome with the visit to CIARGA and the Serral air raid shelter which, with its 100 meter of subterranean gallery, protected the pilots and the airfield staff from the bombings.

Individual public:

 • This activity takes place the fourth Sunday of every month at 11h.
 • Meeting point: CIARGA
 • Duration: 2 hours
 • Price: 5€ per person
 • Reduced price*: 3€ per person
 • Time to make reservations until the Thursday before te visit
 • The move from one space to the other will be done by bus or the group’s own vehicles. Both spaces have a free parking area.

Arranged groups:

 • Duration 2 hours
 • Price: 82€ per group up to 30 people. If the 30 people are exceeded, it has to be paid 3€ per additional attendee.
 • Reduced price (retirees): 69,70€ per group of up to 30 people. If the 30 people are exceeded, it must be paid 3€ per additional attendee.
 • The move from one space to the other will be done by bus or the group’s own vehicles. Both spaces have a free parking area.

*Reduced price CIARGA AND PENYAFORT CASTLE

 • Retirees and/or pensioners
 • Unemployed people
 • Teenagers between 13 and 17 years
 • Families with 3 or more children
 • Groups of more than 15 people
 • Teaching staff
 • Accredited journalists
 • Residents of the municipality with the municipal library card
 • IEP members

INFORMATION AND RESERVATIONS

Tel: 669 287 539

ciarga@ciarga.cat

Submit a Comment